Fuse Sports - Personal Finance For Athletes

Werkwijze

Kennismaking

Dit gesprek is voor onze rekening en bedoeld om nader kennis te maken en vrijblijvend te bespreken of onze dienstverlening en jouw behoeftes bij elkaar passen. Wij willen weten wat jouw wensen en doelstellingen zijn en wat je van ons als adviseur verwacht. Tijdens dit gesprek lichten wij onze werkwijze, aanpak en servicemodel toe, zodat je hierna kunt beslissen of je gebruik wilt maken van onze diensten.

Analyse

Het traject gaat van start met een analyse van jouw huidige financiële situatie zodat we kunnen beoordelen of alles in samenhang is met jouw wensen en doelen, waar er kansen liggen, je geen onnodige of onbekende risico’s neemt én of er optimalisatiemogelijkheden zijn. Ook controleren we of de huidige financiële producten qua prijs en kwaliteit nog marktconform zijn.

Advies

In samenspraak bepalen we wat de juiste stappen zijn om invulling te geven aan jouw doelstellingen. Op basis hiervan stellen wij een gedegen en duidelijk advies op. Wij adviseren jouw over de verschillende mogelijkheden, de kansen en risico’s daarvan en het effect op jouw cashflow- en vermogensontwikkeling op zowel de korte als langere termijn. Wij sluiten de adviesfase af met een uitgebreide toelichting.

Implementatie

Uit ons advies komen heldere actiepunten naar voren hoe je het beste jouw doelstellingen kunt realiseren. Indien gewenst kunnen wij deze actiepunten voor je (laten) uitvoeren. Wij hebben een uitgebreid netwerk van banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, notarissen, fiscalisten, makelaars en projectontwikkelaars zodat de processen op efficiënte wijze verlopen en jij tijd, geld en stress bespaart.

Monitoring

Uw financiële situatie is aan verandering onderhevig. Inkomsten en uitgaven kunnen fluctueren net als de ontwikkeling van jouw vermogen. Natuurlijk kunnen ook jouw wensen en doelstellingen wijzigen alsmede wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat je op koers blijft is het belangrijk om periodiek jouw situatie te actualiseren en evalueren zodat je kunt bijsturen waar nodig.